Links

Prenataal onderzoek 
Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.: www.verloskundigcentrumnijmegen.nl
 http://Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Leefstijl en ziekten tijdens zwangerschap

Als je zwanger bent www.zwangernu.nl
Foldermateriaal en informatie over je zwangerschap www.deverloskundige.nl
Als je zwanger wilt worden www.zwangerwijzer.nl
Voeding tijdens zwangerschap www.voedingscentrum.nl
Roken en stoppen met roken www.stivoro.nl

Zwangerschap en Bevalling
Voorlichtingsavonden (ook van Cyclus) www.vccnijmegen.nl
Geboortehuis NEO: www.geboortehuisneo.nl
Zwangerschapscursus www.vccnijmegen.nl
Stichting Lichaamstaal www.stichtinglichaamstaal.nl

Borstvoeding
Voorlichtingsavond borstvoeding www.vccnijmegen.nl
Lactatiekundige Christy Burow: www.fijnvoeden.nl
Moedergroep: informatie www.fijnvoeden.nl, aanmelden info@fijnvoeden.nl
Gezamelijke site van de 4 Nederlandse borstvoedingsorganisaties www.borstvoeding.nl

 

Werk, verlof en verzekering
Verzekering en werk www.bpv.nl
Zorgverzekeraars Nederland www.gezondebaby.nl en www.cvz.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.minszw.nl
Kinderopvang www.kinderopvang.net
Kinderbijslag www.socialezekerheid.nl

Opvoedingsvragen en hulp
Centra voor jeugd en gezin (CJG): Het CJG is er voor groot en klein, gratis en anoniem. Het CJG zorgt ervoor dat je - als dit nodig is - snel geschikte hulp krijgt van de juiste organisaties. Je wordt niet doorverwezen van de één naar de ander, maar het CJG zorgt ervoor dat alle benodigde hulp voor jou beschikbaar komt: je krijgt één aanspreekpunt voor je vragen. Het CJG Ubbergen is telefonisch bereikbaar via 088 - 001 13 70 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 22.00 uur). Je kunt ons ook mailen via info@cjgubbergen.nl. Of kijk voor meer informatie, nieuws en tips over opvoeden en opgroeien op www.cjgubbergen.nl. Hier vind je ook een activiteitenagenda met trainingen, thema-avonden en cursussen.

Beroepsorganisaties/info zwangerschap en baring
Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen www.knov.nl
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie www.nvog.nl

Opleiding tot verloskundige
Gezamelijke site van de 4 Nederlandse opleidingen www.verloskundige.info