Voorlichting, cursussen

Voorlichting en cursussen
De zwangerschap is een spannende periode met veel nieuwe ervaringen en er moeten veel keuzes gemaakt worden. Goede informatie helpt daarbij. Er zijn verschillende manieren om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn.

Voorlichtingsactiviteiten van het Verloskundig Cursuscentrum Nijmegen en omstreken
Voor alle zwangere vrouwen in de regio Nijmegen biedt het Verloskundig Cursuscentrum Nijmegen cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. Hieronder geven we in het kort informatie hierover. Voor meer info en om je aan te melden zie www.vccnijmegen.nl.

De voorlichtingsavonden worden meermalen per maand gegeven door verloskundigen in het centrum op de Kamerlingh Onnesstraat 16. Steeds organiseert een andere verloskundigenpraktijk een avond. Eens per 6 weken organiseren wij met Verloskunde Praktijk Cyclus de voorlichtingsavond. De data krijg je mee tijdens het intakegesprek of kijk op www.vccnijmegen.nl. Als je niet kan op een Cyclus-avond is het ook mogelijk om voor een andere datum te kiezen. De inhoud van alle avonden is hetzelfde. Partners zijn altijd welkom.

  • Voorlichtingsavond: Zwanger. Door middel van 6 korte presentaties door deskundigen komen onderwerpen zoals voeding, sport & beweging, werk en zwangerschap, kraamzorg en notariele zaken aan bod. Voor vrouwen (en partners) tussen 12 en 30 weken zwangerschap. 
  • Voorlichtingsavond: Voorbereiding op de bevalling! Voor vrouwen (en partners) tussen 29 en 36 weken zwangerschap. Naarmate de bevalling dichterbij komt neemt de behoefte aan informatie hierover toe. Op deze avond wordt uitgebreid informatie gegeven: wat kunnen jullie verwachten, thuis of in ziekenhuis bevallen, welke vormen van pijnstilling zijn er en hoe verloopt de eerste week na de bevalling.
  • Voorlichtingsavond: Het geven van borstvoeding. De lactatiekundige (dat is een borstvoedingsdeskundige) geeft informatie over borstvoeding, óók voor degenen die nog geen keuze over voeding hebben gemaakt. Je krijgt veel praktische tips. Zo neemt de kans op succesvol voeden toe. Voor vrouwen (en partners) vanaf 25 weken zwangerschapsduur.

 

 

  • Zwangerschapscursus: Voor en na de bevalling. Deze cursus is de opvolger van de “zwangerschapsgym”: in 8 lessen oefen je verschillende vaardigheden, zoals ontspanningsoefeningen, ademhalings- en perstechnieken en krijg je veel informatie. Dit om de zwangerschap te vergemakkelijken en om beter voorbereid te zijn op de bevalling. De cursus start als je 26-28 weken zwanger bent.
  • Cursus: Na de bevalling. In deze cursus van 4 lessen staat het herstel na de bevalling centraal. Ook als je elders een (of geen) zwangerschapscursus hebt gevolgd. Deze cursus start 5-7 weken na de bevalling.

Andere zwangerschapscursussen
Er bestaan veel verschillende cursussen om je voor te bereiden op de bevalling, alleen of met partner. Het voert te ver hier op al het aanbod in te gaan. Kijk op internet of in de infomap over cursusaanbod in onze wachtkamer. Ook hebben wij diverse folders beschikbaar. Er zijn veel verschillen qua inhoud, duur en kosten van de cursussen. Kies een cursus die jou (en eventueel je partner) aanspreekt. Vraag gerust om meer informatie. Het valt aan te raden je bijtijds aan te melden, tussen 15 en 20 weken zwangerschapsduur.

Tot slot
Elke zwangerschap en bevalling is uniek. Zelfs met alle voorbereiding kan niemand je voorspellen hoe het precies zal verlopen. Een goede voorbereiding helpt je een eind op weg en kan angst en onzekerheid wegnemen. Het helpt als je vertrouwen kan hebben in jezelf, in je partner en je omgeving. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat jullie terug kunnen kijken op een goede ervaring.